Tin tức

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 07/03/2023

Ðọc Thêm

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 07/03/2023

Ðọc Thêm

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 07/03/2023

Ðọc Thêm

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 07/03/2023

Ðọc Thêm

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 07/03/2023

Ðọc Thêm

10 xu hướng thịnh hành trong ngành khách sạn 2022

Khách du lịch sẽ tìm kiếm không gian riêng tư nhiều hơn trong năm nay. Do đó, dịch vụ thuê phòng ngắn hạn thông qua các ứng dụng như Airbnb, Vrbo... cũng như các kỳ nghỉ tại một biệt thự riêng biệt sẽ được nhiều du khách hướng tới.

By Bình Minh Hotel 06/03/2023

Ðọc Thêm