Phòng

Phòng gia đình

  • 03 Khách
  • 25m²
Giá: 750,000₫/Đêm (Ngày thường) Giá: 950,000₫/Đêm (Ngày lễ, chủ nhật)

Phòng 3 giường đơn

  • 03 Khách
  • 25m²
Giá: 750,000₫/Đêm (Ngày thường) Giá: 950,000₫/Đêm (Ngày lễ, chủ nhật)

Phòng 2 giường đơn

  • 02 Khách
  • 20m²
Giá: 650,000₫/Đêm (Ngày thường) Giá: 850,000₫/Đêm (Ngày lễ, chủ nhật)